CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: Thân mẫu của đồng môn, Bác sĩ Mai Thanh Hồng và đồng môn Lương Thanh Thuỷ, cũng là cô ruột của đồng môn Châu Minh Hoàng và d́ ruột của đồng môn Đặng Thanh Thuỷ là

Bà Quả phụ

Mai Văn Sáng, nhủ danh Châu Thị Quế

Từ trần ngày 26 tháng 11 năm 2003 tại Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam.

Hưởng thọ 91 tuổi.

Thay mặt Ban Điều hành Trang nhà Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng quư đồng môn: Mai Thanh Hồng, Lương Thanh Thuỷ, Châu Minh Hoàng và Đặng Thanh Thuỷ

Xin cầu chúc hương linh cụ Bà sớm vảng sanh cực lạc.

Lê Thiện Phúc

(CHS PTG 58-64)