Thư Cảm Tạ

 

Thu Hà và toàn thể gia đình xin gửi lời thành kính tri ân đến Qúi Thầy Cô,các anh chị và các bạn đồng môn xa gần đã email,điện thoại...đến để phân ưu chia buồn cùng gia đình chúng tôi trước tin thân phụ mất.

 

           Xin chân thành cảm ơn:

 

        - Nhóm CHS PTGDTD Nam Califonia   USA

        - Nhóm CHS PTGDTD Phoenix Arizona  USA

        - Nhóm CHS PTGDTD Houston  USA

        - Nhóm CHS PTGDTD Dallas USA

        -  CHS PTGDTD MELBOURNE  ÚC CHÂU

        -  CHS PTGDTD BRISBANE  ÚC CHÂU

        - Gia đình anh Huỳnh Anh đại diện CHS PTGDTD Úc Châu mang vòng hoa đến gia đình chúng tôi tại Cần Thơ trong ngày tang lễ.

 

Trân trọng

 

Thu Hà