Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn NGUYỄN VĂN DŨNG ở Middletown,  DELAWARE  USA

Ngày 29/09/2007

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check lần thứ ba (lần thứ nhứt vào ngày 01/05/2006- lần thứ hai vaò ngày 16-01-07 )

-     $100 USD từ đồng môn Nguyễn văn Dũng (vào trường 1961- ?)ở  Middletown, Delaware– USA.

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà PTGDTD.COM.

Xin thành thật cám ơn anh chị Nguyễn văn Dũng đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn

  

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com