CẢM TẠ

 

 

Chúng tôi rất cảm động được quí  giáo sư, đồng nghiệp, đồng môn của hai trường Trung Học  Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm  đã  chia buồn cùng chúng tôi về sự ra đi vĩnh viễn của mẹ /bà chúng tôi là

 

Nguyễn Văn Vinh,

Nhũ danh Đào Thị Chính

Sanh quán: Thường Thạnh, Cần Thơ, Việt Nam

Mệnh chung ngày 4 tháng 3 năm 2006

Tại San Jose, California, USA

 

Với quí đồng nghiệp, đồng môn đã nghĩ đến người ra đi hoặc người ở lại trong gia đình chúng tôi bằng cách :

*  Đã đến nơi làm lễ để  tưởng niệm, từ biệt mẹ/bà chúng tôi,

* Đã gởi hoa đến nơi làm lễ hoặc đến tư gia chúng tôi,

* Đã gọi điện thoaị,

* Hoặc đã gởi điện thư

đến để chia buồn cùng chúng tôi về sự mất mát lớn lao trên, xin quí vị nhận nơi đây lòng tri ân chân thành của chúng tôi va gia đình chúng tôi.

 

Tôi tin rằng mẹ/bà chúng tôi đang mỉm cười ở cõi trên

khi thấy con cháu mình có những người bạn tốt và thấy rằng

quí thân bằng đã là niềm an ủi lớn lao cho gia đình chúng tôi.

 

Đồng kính thư,

 

(Nguyễn Thị) Loan Anh và Val Vidmanis

đại diện cho gia đình bà Nguyễn Văn Vinh