CẢM TẠ

 

Thay mặt Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

* Toàn thể Hội đồng hương Cần Thơ

và Cựu học sinh Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Nam California;

* Toàn thể Giáo sư và Cựu học sinh hai trường Trung học

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi:

Seattle WA, Houston TX, Hội Ái Hữu Bắc California, Louisiana,

Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Toronto Canada, Atlanta GA,

Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Mayryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ,

Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu.

 

Đã ưu ái đăng Nhật báo, Gởi điện, Email, thăm viếng Phân Ưu đến gia đình chúng tôi, cũng như đưa tiễn Linh cữu của Mẹ chúng tôi là:

 

Bà Mục sư ĐẶNG VĂN LỤC

Nhũ danh NGUYỄN THỊ TRUYỆN

Đã về Nước Chúa lúc 6 giờ 09 sáng ngày 10 tháng 6 năm 2006

(nhằm ngày 15 tháng 5 âm lịch năm Bính tuất)

 tại Pountain Valley Hospital, Nam California Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót, kính xin tất cả quý vị niệm tình tha thứ. Nguyện Ơn Trên trả công bội hậu cho toàn thể quý vị.

 

 

 

TM. Gia đình tang gia gồm các CHS đồng môn PTG & ĐTĐ Cần Thơ:

ĐẶNG THIÊN ĐỨC -  ĐẶNG THIÊN PHÚ - ĐẶNG THIÊN ÂN –

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG - ĐẶNG THỊ THIÊN NGA –

ĐẶNG THỊ THIÊN MINH - ĐẶNG THỊ THIÊN LANG

 

ĐỒNG BÁI TẠ