Ghi nhận và cám ơn nghĩa t́nh của nhà văn Phạm Phi Long – Houston.

 

Ngày 11/08/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check:

-     $100 USD từ nhà văn Phạm Phi Long ở Houston, Texas – USA.(do anh Lê Hoàng Viện chuyển tiếp)

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn nhà văn Phạm Phi Long và phu nhân đă tiếp tay cho trang nhà gia đ́nh PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

Xin cám ơn đồng môn Lê Hoàng Viện đă chuyển tiếp check $100.00 USD.

 

Như chúng tôi đă loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

 

Ban ĐH trang nhà PTGDTD.com