Ghi nhận và cám ơn nghĩa t́nh đồng môn Nguyễn Công Danh & Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày 12/08/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check:

-         $50 USD từ đồng môn Nguyễn Công Danh & Trần Thị Ánh Nguyệt ở Houston, Texas – USA.

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn anh chị Nguyễn Công Danh & Trần Thị Ánh Nguyệt đă tiếp tay cho trang nhà gia đ́nh PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

 

Như chúng tôi đă loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

 

Ban ĐH trang nhà PTGDTD.com