Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Nguyễn văn Dũng

Ngày 1/05/06

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check:

-         $50 USD từ đồng môn Nguyễn văn Dũng ở Delaware – USA.

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn anh chị Nguyễn văn Dũng đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn. với lời khuyến khích như sau:

“. . ., lan dau tien tim duoc web site cua PTG&DTD khien minh rat vui mung, vi noi do minh co the doc duoc nhung tin tuc lien quan den PTG&DTD ngay xua cua chung ta, nen viec dau tien la phai bao tri web page cua chung ta.”

  

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com