BÁO CÁO DIỄN TIẾN TRỢ GIÚP ĐỒNG MÔN Ở QUÊ NHÀ

 

Xin trân trọng kính thông báo đến Quý ân nhân đã giúp cho Quỹ Tương Trợ Thầy Cô & Đồng Môn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, một vài diễn tiến như sau:

 - Đồng Môn & Đồng đội Trần Văn Năm , đã nhận được số tiền trợ giúp đầu tiên 200 $US ( 100 từ các đồng môn Dallas, 100 từ Quỹ Tương Trợ), giấy hồi báo ký nhận tiền đề ngày  19/10/2004 .Trong thư hồi báo, anh Năm cũng ghi thêm các chi tiết về thời gian, và càc đợn vị đã phục vụ, cũng như các cấp chỉ huy của anh tại Tiểu Khu Chương thiện. (Số tiền 40.00 $US  tứ thầy Đào Ngọc Tứ sẽ được chuyển về sau)

 - Quỹ Tương Trợ củng vừa nhận được chi phiếu 50.00 $US của một vị ân nhân ẩn danh, mong được chuyển sồ tiền trên, của một người bạn cùng trường, đồng môn, và cũng là đồng nghiệp, với lời ân cần thăm hỏi, đến thầy Vũ đình Lạc. Xin nhờ anh Hồ Trung Thành chuyển đạt nguyên văn khi đến thăm thầy Lạc lần kế tiếp.

 - Quỹ Tương Trợ cũng vừa nhận được sự đóng góp nghĩa tình từ anh chị Trần Ngọc Sơn- Nguyễn Phương Mai, chs PTG 58-64, gởi đến từ London, England, với lời thăm hỏi, chúc lành đến tất cả quý Thầy Cô & Đồng Môn.

 Như vậy, cho đến hôm nay, Quỹ Tương Trợ của chúng ta còn lại như sau: (không kể các khoảng nhờ chuyển đích danh đến người nhận):

 Báo cáo (5), ngày 19/10/2004:

 Quỹ hiện có 1700.00 (ví chưa gởi số tiền 300.00 về anh Thành như đã báo cáo)

Anh  Phan Trung Hiến tặng   50.00

Anh Trần Ngọc Sơn tặng    100.00

 Tổng cộng số tiền hiện có là 1850.00$US.

 Chúng ta đang kiện toàn việc hình thành một cái Quỹ theo đúng quy ước hơn, có thủ quỹ, có trương mục đàng hoàng, thay vì chỉ đặt cơ sở trên niềm tin như hiện tại. Mong được sự tiếp tay của tất cả quý ân nhân, quý thầy cô, và đồng môn để cho việc làm phát xuất từ thiện tâm nầy được sáng tỏ, và có hiệu quả tối đa, và nhất là tránh được những lỗi lầm đáng tiếc..

 

Trân trọng kính chào,

 

Lê Ngọc Ánh, chs PTG