DIỄN TIẾN SINH HOẠT ÁI HỮU

Xin chân thành cám ơn Huệ, và tất cả nhửng tấm lòng vàng. Phải thành thật mà nhận rằng, trong những nỗ lực của chúng ta, thì anh Hồ Trung Thành là người chịu nhiều mất mát và thua lỗ nhất. Hoàn cảnh sống ở quê nhà, với công việc của một luật sư tư, ngày nào làm thì ngày đó có ăn, chớ không phải bám vào cái vú sửa của Nhà Nước. Do đó sự mất mát của anh Thành còn nhiều, rất nhiều hơn cái chi phí  di chuyển của anh. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có thể nghĩ đến chi phi  đi lại  và xin biết ơn những hy sinh khác của anh Thành mà thôi.

Thật tình tôi không  có ý niệm về sự tốn kém của chi phí di chuyển ở quê nhà là bao nhiêu, nên những đề nghị nầy cũng có tính cách là một  biểu lộ tấm lòng của tôi đối với hy sinh của anh Thành: xin anh Thành cho tôi chia sẻ chi phí với anh, một cách tượng trưng  cho mỗi chuyến đi của anh là 20$US. Trong khả năng tài chánh hiện tại, tôi có thể làm được việc nầy, mà không cần phải lấy bớt số tiên trợ giúp của các thầy cô, đồng môn ân nhân cho các Thầy Cô & đồng môn gặp khó khăn bên nhà., để cho quý vị thấy rõ rằng những tấm lòng của quý vị sẽ không bị mất mát một Xu nào trên đường đi đến tay của những người đáng được đón nhận tấm lòng của quý vị.

Xin được thông báo :

-Anh Phan Trung Hiến gởi tặng cho Quỹ Tương Trợ TC&DM PTG&DTD số tiền 50$US, 

- Thầy Nguyễn Như Hùng nhờ chuyển đến Thầy Vũ Đình Lạc, và Thầy Trịnh Đại Bằng, mỗi vị 30$US (tộng cộng 60$US)

- Thầy Đào Ngọc Từ gởi tặng anh Trần Văn Nam 40$US (không nhớ đã post lên chưa)

Xin anh Thành cho lại đia chỉ  của anh để nhận dùm số tiền  gởi đến những Thầy cô & đồng môn trên.

Trân trọng Kính chào

Le Ngoc Anh, CHS PTG