DIỄN TIẾN CÔNG TÁC ÁI HỮU

Tôi vừa nhận được thư của đồng môn Lê Ngọc Ánh yêu cầu đăng thông báo bổ túc dưới đây.

 

Nhờ Phúc phổ biến  và cập nhật tin về việc trợ giúp đồng môn & đồng đội Trần Văn Năm, như sau:

 
Do sự sơ sót khi tiếp chuyện với anh Huỳnh Ngọc Minh về các sự đóng góp của các đồng môn ở Dallas, Texas, hôm nay tôi nhận được thư, và danh sách các anh, nên xin được ghi lại cho rõ:
Anh Lê Văn Giàu  gởi tặng   20$US
Anh Nguyển Thanh Hoàng  30$US
Anh Nguyễn Hồng Son       30$US
Anh Huỳnh Ngọc Minh        20$US
Cộng chung là  100.00$US nghĩa tình gởi về từ các đồng môn Dallas, Texas.
Ngoài ra , ngày 17/10/2004, Thầy Đào Ngọc Tứ ở San Jose cũng đả gởi tặng thêm 40.00$US (sẻ tìm cách gởi về sau, vì đợt đầu đã được gởi đi.)
 
Thơ kêu cứu của đồng đội Trần Văn Năm cũng đã được gởi đền anh Nguyễn Cảnh Tân, Chủ tịch Hội Thiện Nguyện Cưu Trợ Thương Phế Binh Bị Lãng Quên Tại Quê Nhà, đễ tùy nghi giúp đỡ.
 
Hai Niên Trưởng Hồ Văn Chiếu, và NT Nguyển Văn Hoàng gởi tặng Quỹ điều hành Trang Nhà PTG&ĐTĐ, mỗi vị 50.00$US, sẽ gởi đến đồng môn Châu Minh Hoàng như mọi khi.
 
Xin chân thành ngưỡng phục tấm lòng cao quý của hai vị niên trưỡng .
 
Lê Ngọc Ánh, chs PTG.