BÁO CÁO 2 VỀ QUỸ TƯƠNG TRỢ

Kính thưa quý vị,

Xin báo cáo một tin mừng nữa: Cô Loan Anh, CHS, cuu Giao sư, đã gởi tặng cho Quỹ Tương Trơ Quý Thầy Cô PTG&DTD 50.00$, và CHS Đỗ Ngọc Huệ, tặng cho Quỹ $100.00. Như vậy, tính đến hôm nay Quỹ của chúng ta có được tổng cộng 1829.99$, một ngàn tám trăm hai mươi chín đồng, chín mươi chín xu!

Ngoài ra, một tin không mấy vui, mà tôi nghĩ, trong bất kỳ  buổi tổ chức  nào cũng không thể tránh khỏi: Vì thiếu phối hợp, và it' nhân sự, cho nên trong kỳ Đại Hội nầy, số tranh của thầy Nguyễn Hoàng Hoanh (được CHS Nguyễn Vân, mang sang từ Việt Nam, đã không được giới thiệu đúng lúc, nên đã không bán được bức nào!

Nhắc đến chuyện nầy không phải để chúng ta phàn nàn BTC,(với một nhân sự 7, 8 người, anh em Arizona đã làm cho mọi người phải ngưỡng  phục vì nhiệt tình, và lòng hiếu khách),  nhưng để  tiếc rẻ một cơ hợi tốt để giúp một người thầy của chúng ta!

Nếu Quý vị muốn mua tranh để giúp cho Thầy Hoanh, thì xin liên lạc với đồng môn Nguyễn Văn, số điện thoại : (408) 207-5671.

Nhân đây, cũng Xin quý vị tích cực tham gia, vàđóng góp ý kiến về tương lai của Quỹ Tương trợ Quý Thầy Cô PTG&DTD, và Đồng môn trước 1975, một danh xưng hơi dài dòng, nhưng để xác định rõ đối tượng nhắm tới  của Quỹ, hầu tránh mọi xuyên tạc, trong lúc hỗn mang nầỵ 

Đây là Quỹ của mọi người chúng ta, không phải của riêng aị Trong khi chờ đợi có một Ban Quản Trị chính thức, một số anh em nhiệt tâm, và tôi, tạm thời đứng ra phối hợp, và chịu trách nhiệm về việc  chuyển đạt tấm lòng của Quý vị đến các Thầy Cô và Ddồng môn gặp khó khăn tại quê nhà.

Trân trọng kính chào,

CHS Lê Ngọc Ánh