Thư xác nhận của Châu Minh Hoàng về sự ủng hộ tài chánh của các đồng môn ở Hoa Kỳ

(nhận ngày 29/03/2004)

 

Nhân dịp anh Huỳnh Ngọc Minh đi dự Đại Hội 4 Tây Úc tôi nhờ anh Minh chuyển tiếp số tiền US$ 550 từ các đồng môn ủng hộ Đặc San 4 Úc Châu, Đại Hội 4 Tây Úc và Webpage ptgdtd.com theo chi tiết sau đây:

- ĐH 4 Tây Úc (Perth) WA : Đồng môn Lê Minh Bền San Jose US$ 50.

             Nhờ anh Minh trao US$50 đến anh Nguyễn văn Phước trưởng ban tổ chức ĐH4 Tây Úc.

 

- Đặc San 4 Úc Châu  : Đồng môn Lê Minh Bền San Jose US$ 50.

                  Nhờ anh Minh trao US$ 50 đến anh Bùi Hữu Trạng phụ trách ĐS4 Úc Châu.

 

- Webpage ptgtdt.com :

- Đồng môn Hồ Phước Hải và nhóm PTG/ĐTĐ ở Seattle, Washington State USA  US$ 200                                          .

- Đồng môn Trần văn Sách San Jose  US$ 100.

- Đồng môn Lê Minh Bền San Jose     US$ 100.

- Đồng môn Đỗ Ngọc Huệ San Jose    US$  50.

                  Nhờ anh Minh trao US$ 450 đến anh Lê Thiện Phúc phụ trách trang nhà ptgdtd.com.

Xin chân thành cám ơn anh chị Hồ Phước Hải và các đồng môn ở Seattle Washington State USA, anh chị Trần văn Sách ở San Jose, anh chị Lê Minh Bền ở San Jose và anh chị Đỗ Ngọc Huệ San Jose. Nhờ sự đóng góp này của quư anh chị đă nâng cao tinh thần của anh em vấn thân tổ chức Đại Hội thường niên cũng như ĐS4 có thêm chi phí trong việc in ấn và cũng giúp cho trang nhà ptgdtd.com của chúng ta có dịp thông tin liên lạc giửa thầy cô và  đồng môn ở khắp nơi trên thế giới.

Ghi chú: Số tiền trên do Châu Minh Hoàng nhận trực tiếp từ các đồng môn và không bao gồm những sự ủng hộ của các đồng môn khác đă gởi trực tiếp đến các người nhận.

 

Một sự trùng hợp hay dân PTGĐTĐ thích WA ?:

Một chuyện vui là cả 2 ban tổ chức ĐH đều không chú ư đến việc Đại Hội PTGĐTĐ của chúng ta được tổ chức 2 lần liên tiếp tại tiểu bang WA !

(Đại Hội hè tháng 7 năm 2003 của gia đ́nh PTGĐTĐ được tổ chức tại Seattle tiểu bang Washington USA mà chữ viết tắt là WA, 9 tháng sau tức là tháng 4 năm 2004 cũng có một Đại hội 4 Úc Châu tổ chức tại Perth tiểubang West Australia có chử viết tắt là cũng là WA)

 

Xin chúc mừng Đại Hội 4 Úc Châu - WA thành công.

Châu Minh Hoàng