THÔNG BÁO CÚNG 49 NGÀY CHO

LÊ NGỌC ÁNH

Báo Cáo Tài chánh

Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị,

Gia đình chúng tôi chân thành biết ơn quý Thầy Cô và các anh chị xa gần đã đến và chia sớt sự đau buồn với gia đình chúng tôi.

Các anh chị trong gia đình đã quyết định cúng 49 ngày của anh Ánh tại Vô Ưu Thiền Viện ở địa chỉ 1300 Church Ave. San Martin, CA 95046, điện thoại liên lạc (408) 683 4498 vào lúc 8.45am ngày 21 tháng 5 năm 2005 (thọ trai lúc 12.00 trưa). Chúng tôi kính mời quý Thầy Cô và các anh chị đến chùa để cùng nhau cầu nguyện cho anh Ánh.

Xin quý Thầy Cô và các anh chị e-mail về cho biết số người tham dự để sư Cô tiện sắp xếp.

Tiện đây tôi xin báo cáo về số tiền phúng điếu cho anh Ánh. Xin quý Thầy Cô và các anh chị em tha thứ cho việc chậm trễ báo cáo vì tôi bận rộn cho đủ loại thuế vào tháng Tư nên không báo cáo sớm được.

Tổng số tiền phúng điếu:

Tiền mặt $6227.87

Chi-phiếu $10911.34

Tổng cộng $17,139.21

Đã gởi vào ngân hàng (Quỹ Tương Trợ PTG & DTD)

Tiền mặt $5695.00 4/11/05

Chi-phiếu $2150.00 4/11/05

Chi-phiếu $1600.00 4/18/05

Chi phiếu $7006.00 4/29/05

Chúng tôi thay mặt cho tất cả những người đã và sẽ nhận sự giúp đỡ từ Quỹ Tương Trợ chân thành biết ơn lòng đại lượng của quý ân nhân.

Kính

Ánh – Cúc