DIỄN TIẾN SINH HOẠT TƯƠNG TRỢ   ĐỒNG MÔN DƯƠNG THỊ HỒNG SƯƠNG TẠI QUÊ NHÀ

 

 

Thư của Dương Quế Trinh báo tin từ quê nhà

Ngày 09/03/2004

D́ Diệu kính mến,

Hôm nay Cậu con ở Cần Thơ có phone cho con hay đă nhận được 500USD từ nhân viên của nhà hàng Á Châu, kèm theo danh sách đóng góp số tiền nầy gồm có mấy Bác và mấy D́ đồng môn của mẹ con ở Mỹ. Thay mặt gia đ́nh con xin chân thành cám ơn tất cả các đồng môn của mẹ con.

Hiện t́nh h́nh sức khoẻ của mẹ con không. Sáng may con quay về Cần Thơ sớm để lo cho mẹ nhập viện; Bác sĩ nói cần phải vô máu v́ mẹ con thiếu máu trầm trọng. Con đang rất lo lắng. Con sẽ in thư của D́ và đọc cho mẹ con nghe để mẹ vui. Mẹ con vẫn nhớ D́ Diệu; nói ra là mẹ nhớ liền. Đầu óc mẹ con minh mẫn, chỉ tội cho thân xác bị con bệnh hành hạ.

Con không biết nói ǵ hơn, một lần nữa con xin cám ơn tất cả các D́ các Bác. Con cám ơn D́ Diệu, con sẽ cố gắng b́nh tâm trước thử thách oan nghiệt hiện nay.

Con: Quế Trinh

Báo tin từ quê nhà

 

Báo cáo đợt hai

Tiếp theo báo cáo đợt đầu, sau đây là báo cáo tiếp theo về cuộc lạc quyên đợt hai của các đồng môn Hoa Kỳ để giúp đồng môn Dương Thị Hồng Sương. Tổng cộng số tiền góp được trong đợt hai nầy là $230, bao gồm như sau:

Chị Lê Thị Kiều Thông (Hawthorn, Cali)                              $50

Chị Phan Thị Huệ ( Houston, Texas)                                   $30

Chị Nguyễn Ngọc Hương (Houston, TX)                            $30

Anh chị Phùng Văn Huỳnh + Trần Thị Tám (Houston,TX):   $30

Anh nguyễn Thanh Trà (Oregon)                                           $50

Anh Trương Kim Thạch + Chị Cẩm Lệ (HY Lạp)                 $20

Anh chị Trương Công Hạnh (Houston, TX):                           $20

Như vậy cộng với kỳ trước $270, nay $230 lên tổng số là     $500.

Chị Diệu sẽ gởi số tiền nầy về cho chị Hồng Sương và chi phí gởi tiền kỳ nầy chị Diệu sẽ đài thọ.

Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần lá lành đùm lá rách của quư đồng môn. Địa chỉ và số điện thoại của chị Hồng Sương có ghi trên trang nhà ở mục nầy, quư đồng môn nào có hảo tâm muốn giúp đồng môn Hồng Sương xin quư vị liên lạc và gởi trực tiếp để đỡ tốn chi phí.

Kính chào quư vị

BĐH Trang nhà PTG&ĐTĐ

Báo cáo đợt một

Hôm Chủ nhật, 29/02/2004 chúng tôi nhận được tin anh Nguyễn Công Danh cho biết kết quả sơ khởi về cuộc vận động gây quỹ tương trợ cho đồng môn Dương Thị Hồng Sương đang lâm bệnh nặng tại quê nhà – B́nh Thuỷ, Cần Thơ, như sau:

1/ Do sự kêu gọi khẩn cấp của Chị Nguyễn Ngọc Diệu, các đồng môn sau đây đă hưởng ứng giúp đỡ cho đồng môn Hồng Sương:

- Đồng môn Lâm Tiết Lệ : $50

- Đồng môn Nguyễn Ngọc Diệu: $50

Tổng số tiền kêu gọi khẩn cấp được $100 đă gởi về giúp chị Dương trong dịp Tết vừa  rồi qua trung gian em gái của chị Lệ là chị Xuân, VN.

 2/ Trong khi cuộc vận động c̣n đang tiếp diễn, kết quả sơ khởi đợt hai như sau:

  - chsNg.C.Danh & chs Tran T.Anh Nguyet (Houston):            $30

  - chs Le H. Vien (Houston)                                     :               20

  - chs Lam Kieu My (Alabama)                                :               20

  -chs Nguyen T. Loan (Chicago)                               :              50

  - chs Thai Ngoc An & chsNg.T.Gam (Massachusette:             100

  -chs Ng.Phuoc Trang&Phan Ngoc Hoa (Houston)      :           50

- Tổng cộng đợt hai tính tới hôm nay:                                         $270.00

Chi Diệu sẽ  cập nhật và sẽ loan báo sau.

Xin nhiệt liệt hoan nghênh sự sốt sắn của quư đồng môn Hoa Kỳ trong tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ mà đồng môn của chúng ta trong cơn hoạn nạn đang mong đợi tại quê nhà.

Than,

NCD