Những lời cám ơn cuối cùng của Lê Ngọc Ánh

Kính thưa quý Thầy Cô và quý đồng môn,

Mới đây tôi nhận được một bức hình mới nhất và những lời cám ơn cuối cùng của đồng môn Lê Ngọc Ánh.  Bức hình mới nhất nầy, có lẽ Ánh đã chụp trong thời gian tới lui bệnh viện. Còn những lời cám ơn có lẽ Lê Ngọc Ánh đã thốt ra trong những giây phút  cuối cùng trong bệnh viện. Trong những giây phút sắp ra đi mà vẫn không quên gởi người ở lại những lời cám ơn chân thành đầy xúc động nầy. Nhìn hình và đọc những lời cám ơn chân tình đó của Lê Ngọc Ánh, tôi cứ ngở rằng Ánh vẫn còn đâu đây!

Nhưng thôi, đó chỉ là ảo tưởng. Ánh hãy ra đi, đừng lưu luyến làm gì khi nợ duyên đã hết. Trần gian vẫn đầy khổ đau, Ánh hãy bình thản ra đi, trao dồi đạo hạnh và vững bền trong tâm từ bi, theo chân Đức Bổn Sư Thích Ca hay các vị Đại Bồ Tát, đến khi đạt Quà Bồ Đề thì trở lại trần gian cứu độ chúng sinh.

Nợ duyên đã hết, không nên vướn bận chuyện thế gian.

Hãy sớm ra đi để được bình an nơi đất Phật nghen Ánh.

LTP.