CÁO PHÓ

 

Gia đinh chúng tôi xin chân thành khấp báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

Chồng, Cha, Em, Anh,  Ông Nội của chúng tôi là:

 

Ông LÊ NGỌC ÁNH

 

đã tạ thế vào lúc 1 giờ 10 trưa ngày thứ Hai 04-04-2005

(nhằm ngày 26 tháng 2 Âm-Lịch, năm Ất-Dậu)

tại bệnh-viện Stanford,  Palo Alto, California USA

 

HƯỞNG THỌ 61 TUỔI

 

Theo nguyện-vọng của người quá-cố muốn dược đóng góp lần cuối vào công việc giúp-đỡ các thầy cô giáo, đồng môn, và các học-sinh nghèo hiếu-học ở Việt-Nam. Chi phiếu phúng-điếu xin đề “Ly Thu-Cuc” hoặc “Quy tuong-tro PTG & DTD”,memo xin đề “Phúng-điếu Lê Ngọc Ánh.

 

Linh-cữu được quàn tại Lima Family Sunnyvale Mortuary (SCI)

1315 Hollenbeck, Sunnyvale, CA 94987. Tel: (408) 736-3491

 

Thứ Bảy,     ngày 09-04-2005:     Phát tang và thăm viếng:   11:00AM à5:00PM

Chúa-Nhật, ngày 10-04-2005:     Thăm viếng:  11:00AM à5:00PM

Chúa-Nhật, ngày 10-04-2005:      Lễ Tiễn-biệt:   3:00PM->5:00PM

 

TANG GIA ÐỒNG KHẤP BÁO

 

Vợ:              LÝ THU CÚC

Trưởng nam LÊ NGỌC LONG, vợ và  các con

Trưởng nữ:   LÊ NGỌC HOÀI-HƯƠNG

Thứ nam:     LÊ NGỌC VĂN-LANG

Chị:             LÊ THỊ PHẤN và các con cháu

Anh:            LÊ NGỌC ẨN, vợ và các con cháu

Em:             LÊ THỊ NGỌC, chồng và các con cháu

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG