PTG-ĐTĐ HIGH SCHOOL ALUMNI INC.
ĐẠI HỘI 20 THẾ GIỚI

ÁI HỮU CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ
ABN: 32 967 084 673

 

Danh sách ghi tên tham dự
Đại Hội PTG-ĐTĐ Thế Giới XX  
và chuyến Du Lịch sau Đại Hội

 

Ái Hữu PTG-ĐTĐ Cần Thơ tại Úc châu và Ban Tổ Chức ĐH hân hoan chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Đồng môn, Đồng hương, Thân hữu và Gia đình về tham dự Đại Hội XX Thế giới Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ tổ chức tại Thành phố Brisbane, Queensland, Úc châu trong 3 ngày 25/3, 26/3, 27/3 năm 2016 và chuyến Du Lịch sau Đại Hội từ ngày 28/3 đến 07/4/2016:

 

(1). GS Lê Hồng Thu (Pháp Quốc) : Đại Hội + Du Lịch

(2). Dương Thanh Tùng (con trai của cô Lê H. Thu) (Pháp) : ĐH + DL

(3). Văn Thị Tân (con dâu của cô Lê H. Thu) (Pháp) : ĐH + DL

(4). Trầm Thị Thu Út (Canada) : ĐH + DL

(5). CHS & GS Huỳnh Ngọc Kiều (Dallas, USA) : ĐH + DL

(6). CHS Huỳnh Ngọc Thu (Dallas, USA) : ĐH + DL

(7). CHS Lê Văn Nam (Florida): Đại Hội  +  Du lich.

(8). Lê Thị Rạng (chị Nam) (Florida): Đại Hội +Du lịch.

(9). CHS-GS. Dương Văn Gia (Nam Cali): Đại  Hội + Du lịch

(10). CHS Lương Liên Hoa (Nam  Cali): Đại Hội + Du lịch.

(11).CHS Ngô Thị Khoẻ   France            DL

(12).TN Jean Pommier     France            DL

(13).CHS Lê Thiện Phúc    Melbourne   ĐH+DL.

(14).TN Nguyễn thị Mộng Tường  Mel    ĐH+DL

(15).CHS Lưu Minh Đức, Mel    ĐH+DL.

(16).TN Phạm Ngọc Lam, Mel     ĐH+DL

(17).CHS Nguyễn Hoàng Nhân,   Mel     ĐH+DL.

(18).TN Lê Thị Huê, Mel     ĐH+DL.

(19).CHS Bùi Hữu Việt, Mel     ĐH+DL.

(20).CHS Bùi Hữu Trạng, Mel     ĐH+DL.

(21).TN Trương Thị Ngọc Anh       Mel     ĐH+DL.

(22).CHS Huỳnh Công Tâm           Sydney   ĐH+DL.

(23)TN Tạ Ngọc Mai                      Sydney  ĐH+DL.

(24).CHS Nguyễn Kim Quang         Syd        ĐH.

(25).CHS Đặng Nguyệt Linh            Syd        ĐH.

(26).CHS Lương Trùng Hưng          Syd         ĐH.

(27).TN Lê Ba                                Syd         ĐH.

(28).CHS Nguyễn Hữu Phước         Syd         ĐH+DL.

(29).TN Phan Thị Phải                         Syd         ĐH+DL

(30).CHS Hoàng Ngọc Sinh              Syd         ĐH+DL.

(31).TN  chị Hoàng Ngọc Sinh            Syd        ĐH+DL.

(32).CHS Lê Văn Hoài                      Perth       ĐH +DL

(33).TN Mai Ngọc Bích                     Perth      ĐH+DL

(34)-CHS Lâm Ngọc Linh        Bắc Cali               ĐH+DL.

(35)-TN Nguyễn Thị Mười       Bắc  Cali               ĐH+DL 

(36)-CHS Trương Thị Tuyết Phi      Nam Cali         ĐH+DL.

(37)-TN Trang Trịnh Trọng               Nam Cali         ĐH+DL  

(38)-CHS Dương Bữu Châu        Atlanta     ĐH+DL.

(39)-TN Nguyễn Thúy Phượng   Atlanta  ĐH+DL.

(40)-ĐH (Đồng hương) Hoàng Văn Nhàn  Atlanta  ĐH+DL.

(41)-TN Hoàng Dương Tuyết       Atlanta       ĐH+DL

(42)- CHS Viên Tấn Nhơn          Bắc Cali    ĐH+ĐL.

(43)-TN Viên Lisa                      Bắc  Cali    ĐH+DL.. 

(44)-CHS Đoàn Thị Tuyết             Atlanta      ĐH+DL

(45)-TN Đoàn Phúc Tôn               Atlanta       ĐH+DL. 

(46)-CHS La Thanh Khải             Mel      ĐH+DL

(47)-CHS Nguyễn Văn Quyền     Cân Thơ VN    ĐH+DL.

(48)-TN Đặng Thị Thu Vân        Cần Thơ    VN  ĐH+DL.

(49)-CHS Lương Ngọc Thành    Rạch Giá  VN     ĐH+DL.

(50)-CHS Đặng Hoàng Tân    Tây Úc           ĐH+DL.

(51)-TN Trần Thị Kiều Hà       Tây Úc           ĐH+DL.

(52)-CHS Nguyễn Văn Kiều    Tây Úc          ĐH+DL.

(53)-CHS Cao Thị Tuyết          Sài Gòn  VN      ĐH+DL.

(54)-CHS Lê Đắt Thắng           Cân Thơ VN     ĐH+DL.

(55)-ĐH  Đỗ Phước Hòa          Sydney            ĐH+DL 

(56)-GS.Trần Văn Dinh    Mel         ĐH+DL.

(57)- GS. Bùi Thị Phượng  Brisbane  ĐH+DL.

(58)-Quả phụ Cố GS. Nguyễn Đình Sửu   Tây Úc  ĐH+DL. 

(59)-CHS Lê Hồng Thủy            Mel                              ĐH+DL

(60)-TN Vũ Phúc Thái               Mel                              ĐH+DL 

(61)-CHS Lâm Hữu Lộc             Mel                              ĐH+DL.

(62)-CHS Nguyễn Thị Mẫn         Mel                              ĐH+DL.

(63)-CHS Huỳnh Kim Mỹ          Toronto  Canada            ĐH.

(64)-TN Huỳnh Bạch Yến          Toronto  Canada            ĐH.

(65)-CHS Dư Thị Diễm Buồn     Sacramento                  ĐH.

(66)-CHS La Thanh Tịnh, Melbourne, Úc Châu             ĐH 

(67)- TH Trần Trung Trực        Austin         TX         ĐH+DL.

(68)- TH Trần Tạ Bích Thuận   Austin         TX         ĐH+DL.

(69)- TH  Nguyễn Ngọc Thụ    San  Jose     CA        ĐH+DL.

(70)- TH  Nguyễn Hua Anh     San  Jose     CA        ĐH+DL.

(71)- TH  Trịnh Hữu Dục         Sacramento  CA        ĐH+DL.

(72)- TH  Trần Thị Thúy Mai     Sacramento CA         ĐH+DL.

(c̣n tiếp)