PTG-ĐTĐ HIGH SCHOOL ALUMNI INC.
ĐẠI HỘI 20 THẾ GIỚI

ÁI HỮU CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ
ABN: 32 967 084 673

 

PTG-ĐTĐ HIGH SCHOOL ALUMNI INC.
ĐẠI HỘI 20 THẾ GIỚI

ÁI HỮU CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ
ABN: 32 967 084 673


PHIẾU HỒI BÁO

 
Để tiện cho BTC sắp xếp đưa rước, nhà hàng, xe Bus v.v  xin Quý Vị vui lòng gửi  Phiếu Hồi Báo này qua email: bhtrangptg@gmail.com hoặc gửi bưu điện về địa chỉ góc trái trước ngày 31/01/2016. (xin đánh dấu  X  vào ô thích hợp).
 

 Thứ tự

 Họ và Tên

 

 Cựu GS

 Cựu HS

 Xin ghi tên tham dự
Đồng Hương/ Thân Hữu

 Đại Hội

 

 Du Lịch

 Ủng hộ

 Ghi Chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 GHI CHÚ:

- Chỉ tham dự 3 ngày ĐH: chi phí ĐH + ủng hộ (nếu có) sẽ đóng hiện kim cho Thủ quỹ trong ngày

- Dự ĐH + Dulịch: Chi phiếu  gửi về tên account + địa chỉ ở góc trái PHB.(Ghi chung số tiền cho cả nhóm trên 01 chi phiếu để tiết kiệm lệ phí ngân hàng cho BTC. Đa tạ. Xem chi tiết ở Thông Báo Du Lịch.

- Rước ở phi trường:

- Số người:        
- Số chuyến, hăng máy bay ...........................
- Giờ đến..................

- Tên, số phone liên lạc ..........................................................

- Đã book hotel: Số phòng ......

- Theo dơi cập nhật về ĐH&DL trên trang nhà ptgdtdusa hoặc l/l  trực tiếp với CHS Bùi Hữu Trạng

Email  :  bhtrangptg@gmail.com   Cell:+614 31 69 00 22.

    
Nếu thiếu chỗ, xin ghi tiếp danh sách ở trang sau --->
 

GHI CHÚ:

- Chỉ tham dự 3 ngày ĐH: chi phí ĐH + ủng hộ (nếu có) sẽ đóng hiện kim cho Thủ quỹ trong ngày Tiền Đại Hội.

- Dự ĐH + Dulịch: Chi phiếu  gửi về tên account + địa chỉ ở góc trái PHB.(Ghi chung số tiền cho cả nhóm trên 01 chi phiếu để tiết kiệm lệ phí ngân hàng cho BTC. Đa tạ. Xem chi tiết ở Thông Báo Du Lịch.

-Rước ở phi trường: -Số người              -Số chuyến, hăng máy bay ........................... - Giờ đến..................

-Tên,số phone liên lạc ..........................................................

-Đã book hotel: Số phòng ......

-Theo dơi cập nhật về ĐH&DL trên trang nhà ptgdtdusa hoặc l/l  trực tiếp với CHS Bùi Hữu Trạng mọi thắc nếu có:

Email  :  bhtrangptg@gmail.com   Cell:+614 31 69 00 22. 
 

Ngày .... Tháng ....Năm ..........

Kư tên