PTG-ĐTĐ HIGH SCHOOL ALUMNI INC.
ĐẠI HỘI 20 THẾ GIỚI

ÁI HỮU CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ
ABN: 32 967 084 673

 

DANH SÁCH
QUƯ THẦY CÔ, QUƯ ĐỒNG MÔN

HỖ TRỢ TÀI CHÁNH CHO ĐẶC SAN 21 PTG-ĐTĐ.

 

Kính thưa Quư Niên trưởng, Quư Thầy Cô, Quư Đồng Môn, Quư Đồng Hương và thân hữu.

 

Để có điều kiện tài chánh thực hiện Đặc San 21 cho Đại hội 20 PTG-ĐTĐ Thế Giới được tổ chức tại thành phố Brisbane QLD Úc Châu ngày 26/03/2016, Ban Tổ Chức Đại hội và Ban Biên Tập Đặc San kính mong được sự hỗ trợ tùy tâm của quư vị để Đặc San Đại hội được hoàn thành tốt đẹp.

 

Danh sách và hiện kim sẽ được cập nhật trên trang nhà PTG-ĐTĐ và đăng lại trên ĐS 21 ở mục "Những bàn tay xiết chặt nghĩa t́nh"

 

Tại Úc Châu:

Chi phiếu xin ghi PTG-DTD High School Alumni Inc.

Gửi về địa chỉ: 58-Long Valley way Doncaster East Vic 3109.

 

Ngoài Úc Châu:

Chi phiếu xin ghi Mr.Danh Nguyen

(dưới góc trái chi phiếu xin ghi Donation DS21).

Gửi về địa chỉ:10426 Heather Hill Drive, Houston,TX 77086 USA.

(Để khỏi tốn phí hối đoái và lệ phí ngân hàng cho mỗi chi phiếu tương đương # $30 Úc kim).

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ

 

1- CHS Trần Thành Tiến              Toronto     Canada      $100USD.

2-Thầy Cô Phạm Khắc Trí            Dallas       USA          $100USD.

3-CHS Trần Văn Sách                  San Jose   USA          $100USD.

4-CHS La Quang                         Nam Cali   USA          $100USD

 

(Quư vị trên đây đă trao trực tiếp hiện kim cho Bùi Hữu Trạng, ngoài ra c̣n một chi phiếu của Thầy cô Lưu Khôn & Hiếu Đưc trao cho Bùi Hữu Trạng, xin được hoán đổi lại tên Danh Nguyen để khỏi tốn lệ phí. Đa tạ)

5-GS Vương Công Hi, Houston TX: US$ 20 (cash, Danh nhận Aug. 20

6-CHS Lê Văn Nam, Florida City, FL: US$ 100 (chk # 223 Danh nhận Aug. 21

7-CHS Trầm Thị Thu Út, Canada:US $100 (chk# 3958, Danh nhận Aug. 25)

8-CHS Ngô Thu Viên, Toronto Canada: CAN $ 100 (Phép giữ)

9-Gia Đ́nh PTGĐTĐ Toronto Canada: CAN $1,000 (Phép giữ) 

10- Phan Thị Ngọc  Can $50 (Phép giữ)

11-Trần Thành Tiến Can $50 (Phép giữ)

12- Nguyễn Văn Phép Can $50 (Phép giữ)

13- GS Phạm Thị Kim Chi, Houston TX: US $30 (cash, Danh nhận Sept 12)

14-CHS Văn Thanh & Nguyệt Bạch, Irvine CA: US $100 (chk#102 Danh nhận Sept 16)

15-GS Lê Hồng Thu, France: $100 USD  (gởi BTC, chung check chi phí ĐH+DL).

16- TN Dương Thanh Tùng, France: $50  USD (gởi BTC, chung check chi phí ĐH+DL).

17-TN Văn Thị Tân, France: $50  USD (gởi BTC, chung check chi phí ĐH+DL).

18-CHS Lý Mỹ Lành, Melbourne: $50  USD ( gửi hiện kim cho Bùi Hữu Trạng). 

19-GS Dương Văn Gia + CHS Lương Liên Hoa, Santa Ana CA: $50 (chk # 3539, Danh nhận Oct 22)

20-CHS Trần Ngọc Điện, Chalmette, LA: $100 (chk # 2636, Danh nhận Oct 26

21- Một cựu học sinh ẩn danh    $500 USD gửi bạn đi dự ĐH trao hiện kim cho Bùi Hữu Trạng.

22-CHS Lương Vinh Huỳnh Mai    Sydney  $100 Uc kim check gửi Ban Biên Tập ĐS XXI. 

23-CHS Ngô Thị Khỏe   France và phu quân       $100USD gủi BTC chung chi phí ĐH+DL. 

24-CHS Trần Bá Xử, Springfield MA: $30 (chk # 2332, DN nhận Nov 3) 

25-CHS Trương Thị Tuyết Phi & phu quân, Nam Cali: $50USD (gửi về BTC chung chi phiếu với chi phí ĐH+DL).

26-GS Nguyễn Như Hùng, Santa Clara, CA: $70 (chk # 0905, DN nhận Nov 16

27-Gia Đ́nh PTGĐTĐ HOUSTON (xuất Quỹ Sinh Hoạt): $300 (chk # 0344, DN nhận Nov 20)

28-CHS Phan Thị Huệ, Houston TX: $50 (cash, DN nhận Nov 20)

29-CHS Trần Thị Ánh Nguyệt, Houston TX: $50 (cash, DN nhận Nov 20

30-CHS Lê Văn Hai & CHS Lê Thị Muội, Florida: $200 (check # 1952, DN nhận Nov 21)

31-CHS Lư Hinh, Calgary AB, Canada: US$60 (chk # 217, DN nhận Nov 23)

32-CHS Lê Hoàng Viện và Lê Thị Ngọc Nữ, Houston TX: $50 (cash, DN nhận Nov 27

33-CHS Trần V Bạch & CHS Vương Cầm, Glendale HGT IL: $60 (chk # 4271, DN nhận Nov 28)

34-CHS Trần D. Thị Nhăn, E.Brunswick NJ: $100 (chk # 1073, DN Nov 28)

35-CHS Nguyễn Văn Đức       Cần Thơ       $50 Úc kim (đã giao Bùi Hữu Trạng).

36-CHS Dương Tuyết Phượng  Canada        $50 USD (đã giao Bùi Hữu Trạng). 

37-GS Phạm Thị Trinh Cát, Lake Worth FL: $100 (chk # 433, DN nhận Dec 1

38-CHS Trần Tố Nga & CHS Tô Nguyên Thành, Houston TX: $50 (cash, DN nhận Dec 4

 

(...... c̣n tiếp)