KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Đây là một phần trang nhà PTG-ĐTĐ Cần Thơ

 ĐẶC SAN ÚC CHÂU 2005 

Đặc San Úc Châu 2005 hân hạnh ra mắt quý độc giả khắp nơi trên thế giới qua hệ thống thông tin toàn cầu. Cũng xin lưu ý quý vị về mặt kỹ thuật, Đặc San 2005 Úc Châu kỳ nầy được đồng môn Trần Thành Đông chuyển qua dạng PDF, mà theo ý kiền "nhà nghề" của một commputer "guru" thì dạng nầy ngon lành hơn dạng "cổ điển" mà tôi hay dùng để đưa các Đặc San trước. Dù sao, chúng ta cũng nên thử đọc Đặc San Úc Châu 2005 lần nầy trong dạng PDF, kính mong quí độc giả vui lòng cho biết ý kiến. Nếu thấy dạng PDF không khá hơn mà còn tệ hơn dạng cổ điển thì chúng ta có thể yêu cầu đồng môn Trần Thành Đông chỉnh đốn lại phần kỹ thuật nầy. kính mời quý vị nhấn vào 'mục lục'  để xem Đặc San Úc Châu 2005.

 

 

 

Trở lại trang chủ

 


Trang nhà Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm 

Website: www.ptgdtd.com
Email: info@ptgdtd.com