KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Đây là một phần trang nhà PTG-ĐTĐ Cần Thơ

 ĐẶC SAN Úc Châu 2004

 

Xin mời quí vị nhấn vào "mục lục" để đọc Đặc San PTG-ĐTĐ

Úc Châu 2004

Chúng tôi đã cố gắng đưa lên trang nầy tất cả các bài vở đăng trong Đặc San 2004 Úc Châu. Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật không thể nào trình bày giống hệt như cuốn Đặc San nguyên bản. Ngoài ra cũng có một số ít chi tiết, bao gồm các quảng cáo trong cuốn Đặc San 2004 Úc Châu không có trong trang Web nầy. 

BĐH

 

Trở lại trang chủ

 


Trang nhà Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm 

Website: www.ptgdtd.com
Email: info@ptgdtd.com