ĐÔI NÉT VỀ

TRƯỜNG

TRUNG HỌC

PHAN THANH GIẢN

& ĐOÀN THỊ ĐIỂM

CẦN THƠ

 

TIỂU SỬ CỦA TRƯỜNG

 

 

Trường trung học PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM tại Cần Thơ là một trong những trường lâu đời và có tiếng không những ở Nam kỳ lục tỉnh mà c̣n lan rộng khắp Bắc Trung Nam, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa và giáo dục, đến sự phát triển nhân tài phục vụ cho đất nước suốt gần tám mươi năm thành lập.

Để bạn đọc h́nh dung được sự ra đời của trường trung học PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM, nhóm chủ biên xin trích đăng lại bài viết của nhà văn quá cố, cũng là một cựu học sinh thuộc thế hệ đầu tiên của trường, học giả HỒ HỮU TƯỜNG. Đây là những kư ức của ông về trường cũ kể từ ngày thành lập qua các giai đoạn thăng trầm. Bài viết nầy in trên đặc san XUÂN 75 do Hiệu đoàn Trung học tổng hợp PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ thực hiện nhân dịp xuân Ất Măo 1975.

GIAI ĐOẠN I : (1917-1921)

XÂY CẤT

Năm 1917, Albert Sarraut nhận chức toàn quyền ở Đông Dương. Để trấn an dân t́nh đă biểu lộ bằng vơ lực, xuyên qua những cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên, ở Huế, và ở khám lớn Sài G̣n, người nhận chỉ thị rơ rệt xoa dịu ḷng dân, bằng một chính sách Văn Hóa. Việc quyết định mở một ngôi trường Cao Đẳng Tiểu Học khá qui mô cho những tỉnh Miền Tây, và đặt tại giữa vùng nầy, tức là Cần Thơ là một việc theo chiều hướng ấy.

Dọc theo đường Capitaine d'Herbes (nay là đường Phan Thanh Giản) đă sẵn có những lớp của trường Sơ Học tỉnh Cần Thơ (nay đổi tên là tỉnh Phong Dinh).

Năm 1917, một dăy lầu một từng, với từng trệt cất xong năm ấy. Tuy là đối diện với trường Sơ Học, tuy là trên bảng bằng đá trắng cứng, đá có khắc chữ thiếp vàng là COLLÈGE DE CẦN THƠ, song măi cho đến tháng IX năm 1921 dăy lầu nầy chỉ dùng làm kư túc xá cho những học tṛ của trường Sơ Học. Danh xưng INTERNAT DES CLASSES PRIMAIRES. Từng trên dùng làm buồng ngủ. Từng dưới một bên dùng làm pḥng học tối cho nội trú, c̣n một bên th́ ngoài hai lớp dùng làm lớp học cho lớp NHỨT A và lớp NHỨT B, dư ra th́ dùng làm văn pḥng của Hiệu Trưởng và pḥng tiếp khách của nội trú.

Cũng trong giai đoạn nầy (1917-1921) dăy lầu thứ hai, thêm những kiến trúc phụ thuộc nối liền hai dăy lầu được kiến trúc và hoàn tất vào giữa năm 1921.

GIAI ĐOẠN II : (1921-1924)

MỞ MỘT LỚP BỔ TÚC

Ngày Chúa nhựt 20-02-1921, dưới quyền Giám đốc của Hiệu Trưởng ESPELETTE, 36 học sinh của Sài G̣n và Mỹ Tho đă được chuyển từ hai nơi nầy đến Cần Thơ để mở một lớp, có tên COURS COMPLEMENTAIRE (lớp Bổ túc Tiểu Học). Lớp nầy choán một pḥng học đối diện với pḥng Tiếp khách, tức là sau đó hai pḥng học tối của học tṛ nội trú Sơ Học.

Đa số học sinh lớp Bổ túc là nội trú. Học hết năm học nơi đây th́ học sinh được chuyển qua Mỹ Tho mà học tại COLLÈGE DE MY THO và nơi đây, họ sẽ tiếp tục học cho đến năm thứ tư (4e Année de l'Enseignement Primaire Superieur Franco Indigène). Bấy giờ học sinh ở Mỹ Tho hay ở Cần Thơ của chương tŕnh Cao Đẳng Tiểu Học thảy đều mặc đồng phục như nhau.

Kết nĩ màu nước biển có viền dây kim tuyến, h́nh nhánh cây chêne. Áo bành tô bâu đứng, nơi bâu có gắn hai miếng nĩ màu nước biển, có thêu kim tuyến. Trường Mỹ Tho th́ thêu hai chữ CM. Trường Cần Thơ th́ thêu hai chữ CC. Nút áo vàng, phía trước sáu nút. Sau lưng có hai nút ngang qua cật quần tây. Giày da có quấn mắt cá.

Trong thực tế, lớp Bổ túc ở Cần Thơ chỉ là một chi nhánh của trường Cao Đẳng Tiểu Học Mỹ Tho mà thôi. Vă lại đồng phục giống hệt nhau, chỉ khác có những mẫu tự thêu trên miếng nĩ. Do đó mà có những lời nói đùa như vầy: CM là CHÓ MẸ, c̣n CC là CHÓ CON. Lời đùa giỡn miêu tả rất đúng qui chế của các lớp Bổ túc.

Cũng trong giai đoạn nầy, vẫn tiếp tục việc xây cất, theo hoạ đồ đă chấp thuận. Phía sau hai dăy trước, th́ xây cất dăy lầu thứ ba, mặt tiền hướng về đường Ngô Quyền (lúc ấy c̣n là ruộng ngập và chỉ mớp phóng mà thôi). Đầu năm 1924, việc xây cất mới hoàn tất.

 

 

Trường trung học Cần Thơ h́nh thành trong giai đoạn II : Xung quanh vẫn c̣n vùng trũng của rau muống

 

GIAI ĐOẠN III : (1924-1926)

KHỞI ĐẦU

DƯỚI BẦU KHÔNG KHÍ MỚI

Chương tŕnh văn hóa của A. Sarraut, là mở một trường Cao Đẳng Tiểu Học cho Miền Tây, chỉ thật sự thực hiện sau khi chương tŕnh xây cất hoàn tất. Sự xây cất hoàn tất giữa năm 1924. Ấy là chương tŕnh mở trọn 4 lớp bực Cao Đẳng Tiểu Học (E.P.S.F.I) chính thức khởi sự năm nầy. Và từ đó chấm dứt cái trạng huống “CHÓ MẸ, CHÓ CON”. Từ đó trường Cần Thơ sống một đời sống hoàn toàn tự lập không tùy thuộc nơi trường Mỹ Tho nữa.

Ngày 28 tháng Septembre, 1924, dưới quyền Giám đốc của Giáo sư Bulltared (Boulliard ?) (ông nầy kiêm nhiệm chỉ huy cả trường Sơ Học và Cao Đẳng Tiểu Học, với sự cộng tác của giáo sư A. Bizot dạy Pháp văn, (.......) dạy Pháp văn, giáo sư Nguyễn Văn Trọng dạy Toán học, giáo sư Đỗ Văn Quân dạy Khoa học, giáo sư Phan Công Hải dạy Pháp văn và Sử Địa, giáo sư Lê Văn Nhơn dạy vẽ và giáo sư Nguyễn Quang Chữ, Tổng giám thị, đúng 105 học sinh từ các tỉnh, phần đông có học bổng, vừa thi trúng tuyển tại Sài G̣n chở rương trấp ghi tên. Những học sinh nầy đa số gốc ở các tỉnh Miền Tây và lưu vực sông Cửu Long. Song có vài người từ Chợ Lớn, Tân An mà đến. Họ được chia ra làm 3 lớp A, B, C. Mỗi lớp 35. Nhưng cuối năm thi lên lớp xong, và một số xin di chuyển sang Mỹ Tho, nên sĩ số nầy, qua năm học sau, lên lớp Năm Thứ Hai chỉ c̣n 70. Năm học nầy tuy bề ngoài chẳng có ǵ lộ ra, song bên trong âm ỉ một bầu không khí sôi sục bởi những bài báo, những cuộc diễn thuyết của Nguyễn An Ninh, và bởi vụ án của chí sĩ Phan Bội Châu.

Năm học 1925-1926 khởi đầu với 70 học sinh của lớp Năm Thứ Hai và 90 học sinh lớp Năm Thứ Nhứt chia thành hai lớp. Giáo sư được thêm ông Châu Kim Đặng, thầy dạy vẽ Lư Văn Nhơn đổi về Hà Tiên và được thay thế bởi giáo sư Lâm B́nh Cơ. Năm học nầy cũng là năm mà xứ sở sôi nổi bởi lắm biến cố chánh trị. Cụ Phan Bội Châu ra trước Toà đề h́nh, bị kết án tử h́nh rồi được xá tội. Cụ Phan Châu Trinh về nước diễn thuyết về luận lư Đông Tây. Cụ Phan Văn Trường về nước thay mặt cho Nguyễn An Ninh làm Giám đốc cho tờ LA CLOCHE FÊLÉE. những biến cố ấy ảnh hưởng nặng nề đến tâm tư học sinh trường Cần Thơ.

Ngày 26 tháng Mars, Cụ Phan Châu Trinh ĺa trần. Tất cả học sinh trường Trung học Cần Thơ tổ chức lễ truy niệm, rồi cả thảy vào lớp với băng tang mang nơi cánh tay, để hưởng ứng với phong trào quốc tang.

Cùng ngày Phan Châu Trinh tạ thế, chí sĩ Nguyễn An Ninh bị bắt rồi sau đó bị kết án tù, việc kết án Nguyễn An Ninh làm cho tất cả học sinh nội trú trường COLLÈGE DE CẦN THƠ băi khóa cùng một lượt với trường Nữ học đường (nay đổi tên là GIA LONG), trường Nam ở Sài G̣n (tức là ECOLE PRATIQUE DES MÉCANICIENS ASIATIQUES DE LA MARINE, nay là trường CAO THẮNG), trường COLLÈGE DE MY THO. Hai trường Sư phạm và Collège Chasseloup Laubat bị Giám đốc đề pḥng bắt đuổi trước những học sinh lănh đạo, nên việc băi khóa bị lủng đoạn.

Cuộc băi khóa nầy khiến cho một số nhỏ xuất ngoại du học, một phần bị đổi, một phần mất học bổng. Và cả thảy bị hủy cả năm học vừa qua (chỉ học có hai tam cá nguyệt). Giám đốc Reybouber vừa được đổi xuống để ngăn đón phong trào mà không ngăn chận được cuộc tranh đấu, nên cũng bị thay.

GIAI ĐOẠN IV : (1926-1929)

Đến tháng Septembre 1926, những học sinh được cho học lại đều phải trở về lớp cũ của ḿnh. Lớp 1 ère Année được 2, trong đó có nhận một số học sinh mới. Lớp 2e Année cũng được 2.

Trong năm học nầy, ông Reybouber bị thay bởi ông Manière và ông nầy ở luôn tại chức, đến 1929.

Từ ấy, mỗi năm, trường nhận thêm 70 học sinh mới, tổ chức thành hai lớp 1 ère Année và những lớp cũ được đôn lên. Nhưng mà đầu năm học 1928-1929, trường PÉTRUS KƯ ở Sài G̣n khai giảng, một số học sinh được yêu cầu chuyển vể đó. Một số khác xin chuyển về Mỹ Tho cho được gần quê nhà. Thành ra chỉ c̣n có một lớp 4e Année mà thôi.

Cuối năm 1929, và cũng là lần đầu tiên, tháng Juin 1929, trường COLLÈGE DE CẦN THƠ chánh thức gởi thí sinh thi Brevet Elémentaire và Brevet D'Enseignement Primaires Supériers Franco Indigènes. Bài viết thi ở COLLÈGE DE MY THO, vấn đáp thi tại ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS ở Sài G̣n. Số thí sinh ghi là 21, một anh bỏ cuộc hẳn, c̣n tất cả 20 đều đậu. Thành tích tốt đẹp ấy khiến cho cả trường COLLÈGE DE CẦN THƠ được lời khen của ông Giám đốc Nha học chánh Sài G̣n đăng trong Bulletin Géneral de L'instruction Publque xuất bản ở Hà Nội.

GIAI ĐOẠN V : (1929-1931)

Chồng lên giai đoạn trước, từ năm 1927, cho đến năm 1931 th́ chấm dứt luôn, trong mỗi lớp học có mở một phân bộ Sư Phạm (section normale) đến 10 học sinh. Những giáo sinh nầy vốn là những giáo sinh thuộc trường Sư Phạm Sài G̣n, nhưng quê quán lại ở Hậu giang, nên được đặc cách xếp học chung với những collégienes chánh thức, để trở thành giáo viên cho Miền Tây.

Phân bộ Sư Phạm nầy đến năm 1931 th́ bỏ hẳn.

GIAI ĐOẠN VI : (1941)

Năm 1933, học sinh trường COLLÈGE DE CẦN THƠ thi Diplôme bài viết tại trường, c̣n thi vấn đáp tại Sài G̣n.

Năm học 1936-1937 lần đầu tiên có 2 nữ sinh học tại trường. Số học sinh con gái từ năm 1937 cho đến năm 1944 được giữ là 20.

 

 

DẤU VẾT THỜI GIAN: Một góc mái trường dăy lầu thứ I (hướng ra đường Phan Thanh Giản) bị mục nát, trước khi được sửa chữa năm 1993)

 

GIAI ĐOẠN VII : (1941-1956)

 

Chiến tranh đă đem lại cho trường COLLÈGE DE CẦN THƠ một sự thiệt tḥi. Ngày 03-8-1941, trường cũ, tức là ba dăy lầu xây cất từ năm 1917 cho đến 1924 bị sung công. Và trường mới bắt đầu khai giảng cũng ngay ngày ấy.

Từ trước đến ngày 09-3-1942, luôn luôn nơi trường có chế độ nội trú. Cuộc đảo chánh Nhựt năm 1945 dẹp luôn chế độ nầy. Và tháng Tám năm 1945, trường chánh thức lấy tên là PHAN THANH GIẢN. Cho đến năm 1956, trường cũ mới được trao trả lại ngày 05-4-1956.

Mấy năm sau, trong chương tŕnh có nhiều thay đổi.

Năm 1946, thi Diplôme tại trường, cả bài viết và vấn đáp.

Năm 1948, mới khởi sự mở thêm chương tŕnh Pháp. Năm 1949 mở một lớp chương tŕnh Pháp Miên. Và khi toàn quốc áp dụng chương tŕnh Việt Nam, th́ trường PHAN THANH GIẢN theo qui chế chung của Bộ giáo Dục.

Năm 1968, biến thành Trung học Tổng hợp PHAN THANH GIẢN cho đến bây giờ (1975).

(theo HỒ HỮU TƯỜNG, sđd)

 

GIAI ĐOẠN VIII : (1956-1975)

Là giai đoạn có số lớp học cao nhất trong lịch sử của trường, gồm 112 lớp Đệ Nhất cấp và Đệ Nhị cấp với hai môn sinh ngữ Anh Văn và Pháp Văn. Trường có dạy môn Hán Văn đến giữa niên khoá 1961-1962 mới bỏ hẳn. Nữ sinh vào học rất đông, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số các lớp Đệ Nhất cấp. Các lớp Nam A, B, C (Pháp), D, E, F (Anh) và các lớp Nữ X (Pháp), Y, Z (Anh)(*).

Năm học 1963-1964, Khu trường Đệ Nhất cấp Nam chuyển sang khu trường Phan Thanh Giản cũ để giao lại cho trường Nữ trung học. Cũng niên học nầy, biến cố chánh trị đất nước ảnh hưởng đến nhà trường khá nhiều : Hội đồng quân nhân lật

_____________

(*) Xếp số lớp ban Anh và Pháp văn mỗi năm khác nhau, do số thí sinh dự thi vào và trúng tuyển ban Anh hay Pháp nhiều hay ít, có năm Anh văn và Pháp văn ngang nhau như kể trên.

đổ chế độ Ngô Đ́nh Diệm. Một số học sinh trong trường băi khóa đ̣i thay đổi Hiệu trưởng, và một số Nữ sinh đ̣i đặt tên trường là Quách Thị Trang, nhưng sau cùng, Bộ Quốc Gia Giáo Dục công nhận tên trường Nữ trung học là ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Hiệu trưởng là giáo sư Trần Thị Nhơn. Trường PHAN THANH GIẢN thay thầy Phạm Văn Đàm làm Hiệu trưởng thế thầy Lưu Khôn.

Năm 1968 trường được biến thành trường Trung học Tổng hợp PHAN THANH GIẢN.

GIAI ĐOẠN IX : Từ tháng 5-1975 đến nay

Biến cố 30-4-1975 đă thay đổi hoàn toàn trường PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM, có thể tóm tắt sự thay đổi đó :

Từ 1975 đến 1983 : Trường tách ra làm 2, Đệ Nhị Cấp (tức Cấp 3 hiện nay) sang học ở Khu trường mới (tức trường Đoàn Thi Điểm cũ). Đệ Nhất Cấp (tức cấp 2 hiện nay) học ở trường Phan Thanh Giản và đổi là Trường An Cư 1.

Năm 1983, Cấp 3 trở lại trường Phan Thanh Giản và cấp 2 học rải rác trong nhiều phường, gọi là Phổ thông Cơ sở. Trường ĐOÀN THỊ ĐIỂM cũ mang tên Phổ thông cơ sở An Cư 1. Trường cấp 3 (Phan thanh Giản) mang tên Phổ thông Trung học CẦN THƠ.

Cũng năm học 1985-1986, vào tháng 11-1985, trường đổi tên là trường Phổ Thông trung Học Châu Văn Liêm.

Trường Phổ thông cơ sở An Cư 1 đă được hoàn trả về tên cũ là ĐOÀN THỊ ĐIỂM từ năm học 1992-1993 về sau.

Dù hiện tại trường PHAN THANH GIẢN mang tên mới, nhưng nhiều cựu học sinh đă từng học tại trường nầy, kể cả nhiều người sinh sống ở khắp nơi đều nhắc nhở nhau, đó là trường trung học PHAN

 

 

 

 

 

 

Tất cả quư vị Giáo sư trường Trung học PHAN THANH GIẢN chụp lưu niệm tại sân trường năm học 1960-1961.(Ảnh tư liệu sưu tầm của Nhóm thực hiện giai phẩm PTG & ĐTĐ )

_________________________

 

THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM. Thăm ḍ số đông anh chị cựu học sinh, ai cũng ước mong ngôi trường cũ ngày xưa sớm được phục hồi lại tên của hai bậc danh sĩ văn hoá tiếng tăm trong lịch sử dân tộc; bởi v́ cả hai thật xứng đáng được chọn và mang tên của hai ngôi trường lớn ở Cần Thơ - có một thời được mang danh là thủ phủ miền Tây.

 

Nhóm thực hiện giai phẩm

PHAN THANH GIẢN

& ĐOÀN THỊ ĐIỂM Cần Thơ

số 1 mùa Hè 1996 tại Houaton TX Hoa Kỳ

(sưu tầm, tổng hợp và tŕnh bày)

__________________________________

 

DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN

 

Với chiều dày của thời gian có mặt, trường Trung học PHAN THANH GIẢN trải qua  nhiều vị Hiệu Trưởng làm công tác giám đốc nhà trường.

 

Để mỗi cựu học sinh chúng ta lưu lại trong ḷng ḿnh những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống, nhất là đối với ngôi trường mà ḿnh có nhiều gắn bó trong thời niên thiếu, xin ghi lại ở đây những thầy cô từng làm HIỆU TRƯỞNG của trường PHAN THANH GIẢN (riêng trường ĐOÀN THỊ ĐIỂM do thiếu tư liệu nên không liệt kê đầy đủ ở đây, hẹn sẽ bổ sung những lần sau khi t́m được).

 

01. PAUL ESPELETTE Prof. D'Ep 1921-1924

02. LOUIS REYBOUBER -- 1924-1925

03. LOUIS BOULLIARD -- 1926-1926

04. PIERRE MANIÈRE -- 1927-1929

05. C. CADILLON Prof. Certifié 1930-1930

06. A. BIZOT -- 1931-1931

07. CHARLES PAQUIER Prof. Licencié 1931-1934

08. GABRIEL JALAT Prof. Certifié 1934-1935

09. CHARLES PAQUIER Prof. Licencié 1935-1936

10. V. VINCENTI -- 1936-1937

11. P. DE FAUTEREAUVASSEL -- 1937-1944

12. MAURICE LAMARRE -- 1944-1945

13. NGUYỄN BÁ CƯỜNG -- 1946-1946

14. D. TRƯƠNG VĨNH KHÁNH -- 1947-1947

15. NGUYỄN BÁ CƯỜNG -- 1947-1949

16. DƯƠNG VĂN DỎI Prof. D'Ep 1950-1951

17. NGUYỄN BĂNG TUYẾT -- 1952-1957

18. BỬU TRÍ -- 1957-1957

19. NGUYỄN VĂN KÍNH GSTHĐIC 1957-1962

20. LƯU KHÔN GSTHĐIIC 1962-1964

21. PHẠM VĂN ĐÀM -- 1964-1967

22. NGUYỄN TRUNG QUÂN -- 1967-1970

23. PHẠM DUY KHIÊM -- (XLTV) 1970-1971

24. TRƯƠNG QUANG MINH -- 1971-1973

25. VƠ VĂN TRÍ -- 1973-1975

 

GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

................................................

NGUYỄN THỊ MINH KÍNH

 

DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 

01. Trần Thị NHƠN 1964- 1966

02. Phạm Thị KIM CHI 1966-1972

03. HUỲNH LƯ NGUYỄN 1972-1975

 

(do thiếu tài liệu chính xác, nên xin phép bạn đọc thông cảm việc ghi danh sách các Giáo sư HIỆU TRƯỞNG trường ĐOÀN THỊ ĐIỂM như trên, có thể chưa đúng thứ tự, thời gian và số Giáo sư đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng. Hẹn sẽ bổ sung trong giai phẩm kỳ tới, khi chúng tôi t́m được tài liệu, và cũng mong quư đồng môn, bạn đọc có thể giúp điều chỉnh lại cho chính xác. Rất cảm ơn.

UỐNG NƯỚC

NHỚ NGUỒN

ẢNH SƯ ĐẠO TÔN

 

Biểu SƯ ĐẠO TÔN đặt tại lầu 1 (từ cổng chánh đường PHAN THANH GIẢN nh́n vào phía tay phải) để thờ các vị giáo sư đă quá văng.

 

Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo là đạo lư cao đẹp của dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hoá hơn bốn ngàn năm. Trường PHAN THANH GIẢN và ĐOÀN THỊ ĐIỂM sắp bước qua tuổi tám mươi, với bao thăng trầm bởi biến cố và chiến tranh. Trường cũng đă có nhiều thầy cô vĩnh viễn nằm xuống, mà trên biểu SƯ ĐẠO TÔN đặt tại lầu của dăy thứ nhất (hướng Đông, cổng chánh), chúng ta có thể vào thắp nén hương kính viếng các thầy cô một thời dạy học và gắn bó với trường, nay không c̣n nữa, như các thầy cô :

01. Phan Văn HỘ

02. Phan Văn KHUÊ

03. Lưu Văn HIẾU

04. Dương Du CAM

05. Đào Đ́nh KHÁNH

06. Phan Lương HIỂN

07. Nguyễn Văn DƯỠNG

08. La Văn PHÁT

09. Trương Ḥa THÀNH

10. Bùi Văn NÊN

11. Phan Văn ĐẶNG

12. Nguyễn Văn QUÍ

13. Nguyễn Băng TUYẾT

14. Nguyễn Văn KÍNH

15. Đàm Quang ĐÔN

16. Phan Ngọc CHÂU

17. Tăng Tùng SINH

18. Dương Tự TAM

19. Nguyễn Văn KIẾT

20. Vương Văn EM

21. Phùng Thị BA

22. Huỳnh Kim LIÊN

23. Huỳnh Thanh KHIẾT

24. Nguyễn Văn ĐỐI

25. Phan Kim LIÊN

26. Phạm Văn BẠCH

27. Lư Quan LỊCH

28. Nguyễn Gia LỊNH

29. Trương Văn XƯỚNG

30. Nguyễn Văn CH̀

31. Nguyễn Thượng TƯ

32. Nguyễn Văn KIÊM

33. Nguyễn Văn PHONG

34. Phạm Kim LIÊU

35. Đoàn Văn TRƯƠNG*

36. Nguyễn Văn AN*

37. Trần Ngọc NHUNG*

38. Huỳnh Lư NGUYỄN*

39. Nguyễn Thành PHÚ*

40. Lâm Văn BA*

41. Trương Văn HOÀ *

42. Vơ Văn LỢI*

43. Lê Thị KIM HIỂN*

44. Phạm Thu HỒNG*

45. Cao Văn TƯ*

46. Lương Vinh SANH*

47. Đỗ Văn CỦA

48. ....... ***

Hy vọng biểu SƯ ĐẠO TÔN luôn luôn được thường xuyên ghi chép tên tuổi của những thầy cô đă góp công sức giảng dạy tại trường nhưng do tuổi già sức yếu phải lần lượt vĩnh biệt chúng ta. Hằng năm, vào những dịp Tết lễ, nếu có về qua trường cũ, mỗi chúng ta dành chút thời gian đến viếng bàn thờ SƯ ĐẠO TÔN, thắp nén nhang để tưởng nhớ công đức của Thầy Cô quá văng. Đó là biểu hiện ḷng tôn sư trọng đạo và UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

____________

(*) và c̣n nhiềunhữa chưa biên tên vào biểu SƯ ĐẠO TÔN của trường x ưa..

 

Nhóm thực hiện

GIAI PHẨM

PHAN THANH GIẢN

& ĐOÀN THỊ ĐIỂM

CẦN THƠ

 

(Trích Giai phẩm số đầu tiên

số 1 mùa hè 1996, phát hành tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, từ trang 9 đến trang 15

có bổ sung và cập nhật vài chi tiết cần thiết).